Korona Sudetów Polskich

Piotrek

 

     Komisji Turystyki Górskiej Oddziału Ziemi Wałbrzyskiej PTTK w 1999 roku uchwalili Odznakę Turystyczną "Zdobywca Korony Sudetów Polskich".

 

 

ODZNAKA TURYSTYCZNA

"Zdobywca Korony Sudetów Polskich"

R E G U L A M I N

 

I. Postanowienia wstępne.

 

1. Odznaka Turystyczna "Zdobywca Korony Sudetów Polskich", zwana dalej odznaką ustanowiona została przez Komisję Turystyki Górskiej PTTK Oddziału Wałbrzyskiego.

2. Celem odznaki jest zachęcenie do poznania gór, uprawiania turystyki i krajoznawstwa górskiego na terenie Sudetów Polskich.

3. Nadzór nad zdobywaniem odznaki sprawuje Komisja Turystyki Górskiej Oddziału PTTK w Wałbrzychu.

4. Odznaka nie posiada stopni, a zdobycie jej wymaga spełnienia warunków zawartych w niniejszym regulaminie.

 

II. Warunki zdobywania odznaki.

 

5. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 8 roku życia.

6. Odznakę zdobywa się w czasie pieszych wędrówek przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa w górach.

7. Wędrówkę odbywa się na znakowanych i nie znakowanych ścieżkach turystycznych na terenie Sudetów Polskich (materiałem pomocniczym może być Spis tras punktowanych do Górskiej Odznaki Turystycznej, Sudety - Grupy S.01 - S.21).

8. Odznakę zdobywa się przez zdobycie wszystkich szczytów górskich wymienionych w załączniku w dowolnie wybranej kolejności.

9. Zdobywanie odznaki można łączyć ze zdobywaniem innych odznak na terenie Sudetów Polskich.

 

III. Weryfikacja.

 

10. Podstawą weryfikacji odznak jest książeczka weryfikacyjna zdobywcy KSP, kronika wycieczek prowadzona własnoręcznie lub książeczka GOT. W książeczce weryfikacyjnej winny znajdować się niżej wymienione rubryki:

- data wycieczki,

- nazwa zdobywanego szczytu,

- trasa wędrówki,

- miejsce na potwierdzenie,

- miejsce na wklejkę weryfikacyjną.

11. Podstawą do zaliczenia wędrówki są potwierdzenia terenowe zebrane w książeczce, jak również podpisy osób uprawnionych: przewodników, przodowników lub instruktorów PTTK oraz opiekunów SKKT o ile uczestniczyli w wędrówce albo przebywali na trasie wędrówki.

12. Odznakę Zdobywcy Korony Sudetów Polskich przyznaje Komisja Turystyki Górskiej Oddziału PTTK Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu.

13. Książeczkę prawidłowo wypełnioną z poświadczeniami odbycia wędrówek na poszczególne szczyty należy złożyć do weryfikacji w Oddziale PTTK Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu, ul. Konopnickiej 19 lub przesłać pocztą wraz z załączoną kopertą zwrotną z naklejonymi znaczkami pocztowymi.

14. Książeczki zweryfikowane otrzymają wklejki potwierdzające zdobycie odpowiednich szczytów.

15. Zweryfikowanie i otrzymanie wklejek na wszystkie szczyty Sudetów Polskich wymienione w załączniku upoważnia do otrzymania dyplomu-legitymacji oraz wykupienia i noszenia odznaki.

 

IV. Przepisy przejściowe i końcowe.

 

16. Wnioskuje się o uroczyste wręczanie dyplomów-legitymacji odznaki Zdobywcy Korony Sudetów Polskich podczas rajdu pieszego górskiego organizowanego przez KTG Oddziału PTTK w Wałbrzychu na szczycie Wielkiej Sowy. Rajd ten jest organizowany w miesiącu wrześniu w ramach Międzynarodowego Dnia Turystyki.

17. Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Zarząd Oddziału PTTK Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu w dniu 19 maja 1999 r. (uchwała Nr 6/99) i wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 1999 r.

 

Wykaz szczytów zaliczanych do Korony Sudetów Polskich

 

Przedgórze Sudeckie 

332.11 Wzgórza Strzegomskie  Krzyżowa Góra  359 

332.12 Równina Świdnicka  Popiel  281 

332.13 Masyw Ślęży  Ślęża  718 

332.14 Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie  Wrona  458 

332.15 Obniżenie Podsudeckie  Wzgórze Ernesta   305  

332.16 Obniżenie Otmuchowskie  Brzeźnica  492 

332.17 Przedgórze Paczkowskie  Kalwaria   385 

 

Pogórze Zachodnio-Sudeckie 

332.25 Obniżenie Żytawsko-Zgorzeleckie  Koło Obserwatora   340 

332.26 Pogórze Izerskie  Wojkowa  502 

332.27 Pogórze Kaczawskie  Ostrzyca  501 

332.28 Pogórze Wałbrzyskie  Sas  515 

 

Sudety Zachodnie 

332.34 Góry Izerskie  Wysoka Kopa  1126 

332.35 Góry Kaczawskie  Skopiec  724 

332.36 Kotlina Jeleniogórska  Grodna  506 

332.37 Karkonosze  Śnieżka  1602 

332.38 Rudawy Janowickie  Skalnik  945 

 

Sudety Środkowe 

332.41 Brama Lubawska  Zadzierna  724 

332.42 Góry Wałbrzyskie  Borowa  853 

332.43 Góry Kamienne  Waligóra  934 

332.44 Góry Sowie  Wielka Sowa  1015 

332.45 Góry Bardzkie  Kłodzka Góra  765  

332.46 Obniżenie Noworudzkie  Włodzicka Góra  758 

332.47 Obniżenie Ścinawki  Gardzień  556 

332.48 Góry Stołowe  Szczeliniec Wielki  919 

332.51 Pogórze Orlickie  Grodczyn  803 

332.52 Góry Orlickie  Orlica  1084 

332.53 Góry Bystrzyckie  Jagodna  977 

332.54 Kotlina Kłodzka  Sikornik  550 

 

Sudety Wschodnie 

332.61 Góry Złote  Postawna  1124 

332.62 Masyw Śnieżnika  Śnieżnik  1425 

332.63 Góry Opawskie  Biskupia Kopa  889 

 

 

Wszelkich dodatkowych informacji można uzyskać pod adresami:

 

http://ktg.walbrzych.pttk.pl/korona.html

http://www.walbrzych.pttk.pl/