Regulamin Klubu Góry - Szlaki

|
Grzegorz

 

Witamy serdecznie na stronie Klubu Góry-Szlaki.

 

Zapraszamy do nas wszystkich, którzy kochają góry i górskie wędrówki.

Wśród nas znajdzie się miejsce zarówno dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z górami, tych którzy przeszli już niejeden szlak jak i weteranów górskich wypraw w kraju i za granicą.

Zapraszamy tych, którzy najbardziej pokochali Bieszczady i miłośników Beskidów, fanów Sudetów i tych, dla których liczą się tylko Tatry oraz wszystkich innych, którym jakiekolwiek góry są bliskie.

W trosce o owocną współpracę członków i sympatyków naszego Klubu w realizowaniu swych górskich pasji opracowaliśmy poniższy Regulamin.

 

REGULAMIN KLUBU GÓRY-SZLAKI

1. Klubem i Forum Góry-Szlaki zarządzają administratorzy oraz moderatorzy. Do komunikacji i publikowania treści Klub wykorzystuje stronę www.gory-szlaki.pl oraz Forum, które są narzędziami Klubu.

2. Administratorzy zajmują się sprawami technicznymi i merytorycznymi Klubu, Forum oraz strony głównej Góry-Szlaki, zapewniając ciągłość działania oraz zarządzają kontami użytkowników Forum i ich uprawnieniami.

3. Zadaniem moderatorów jest czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem Forum oraz przestrzeganiem przyjętych na nim zasad.

4. Na Forum Klubu może zarejestrować się każdy zgodnie z przyjętymi dla Forum zasadami. Szczegółowe reguły korzystania z Forum zawarte są w "ZASADACH UŻYTKOWANIA FORUM KLUBU GÓRY-SZLAKI" stanowiących integralną część niniejszego Regulaminu.

5. Stronę główną Klubu Góry-Szlaki www.gory-szlaki.pl redaguje zespół (Redakcja), w skład którego mogą wejść członkowie Klubu.

6. Domena oraz serwer internetowy, na którym działa strona główna i Forum opłacane są z dobrowolnych datków użytkowników Forum. Przed terminem opłat ogłaszana jest na Forum zbiórka wolnych datków na pokrycie faktur za serwer i domenę.

7. Klub posiada logo, które może być używane jako znak graficzny przez członków Klubu i forumowiczów. Wykonywanie gadżetów z logo Klubu wymaga uzyskania zgody administatorów.

8. Aby zostać członkiem Klubu Góry-Szlaki należy spełnić następujące warunki:

- zarejestrowanie na Forum od min. 3 miesięcy

- udział w Zjeździe lub Spotkaniu Klubowym - najlepiej zorganizowanie takiego spotkania oraz napisanie z niego relacji.

Chęć przystąpienia do Klubu powinna być wyrażona przez zainteresowanego deklaracją przystąpienia skierowaną do administratorów w dowolnej formie.

9. Przywileje i obowiązki członków Klubu:

- pierwszeństwo udziału w Zjazdach Klubowych wraz z członkami rodzin,

- możliwość współpracy z administratorami i moderatorami w określonym zakresie dotyczącym prac na rzecz Klubu i Forum, oraz przy organizacji Zjazdów Klubowych i wyborze miejsc tych Zjazdów,

- obowiązek stosowania się do "Zasad Użytkowania Forum Klubu".

10. Członkostwo w Klubie wygasa: na własną prośbę, w wyniku braku aktywności (logowania) na Forum lub nieuczestniczeniu w żadnym górskim wyjeździe organizowanym poprzez Forum przez okres 12 miesięcy.

11. Klub organizuje 4 Zjazdy Klubowe w ciągu roku: zimowy, wiosenny, letni oraz jesienny. O terminie Zjazdu Klubowego decydują administratorzy i moderatorzy.

12. Członkowie Klubu i forumowicze mogą organizować Spotkania Klubowe, są to wszystkie inne wycieczki w góry klubowiczów i forumowiczów wraz z osobami spoza Forum w ciągu całego roku, poza oficjalnymi Zjazdami Klubu.

Aby wycieczka w góry uzyskała status Spotkania Klubowego muszą zostać spełnione następujące warunki:

- zamieszczenie przez członka Klubu lub forumowicza informacji w dziale „ZAPROSZENIA NASZYCH FORUMOWICZÓW NA WSPÓLNĄ WYPRAWĘ, WYJAZD, IMPREZĘ”

- zamieszczenie na Forum - przez organizatora lub osobę przez niego wyznaczoną - relacji wraz ze zdjęciami uczestników;

- udział w wycieczce min. 5 członków Klubu.

13. Uczestnicy Zjazdów oraz Spotkań Klubowych biorą w nim udział na własną odpowiedzialność.

Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uczestników Zjazdu czy Spotkania Klubowego; każdy uczestnik powinien nabyć we własnym zakresie i posiadać aktualne odpowiednie ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, akcji ratunkowej, poszukiwawczej, medycznej oraz OC - szczególnie, gdy jest ono wymagane przepisami w rejonie Zjazdu lub Spotkania Klubowego (w szczególności jeśli odbywa się za granicą).

14. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem upublicznienia.

19.11.2013 r.

================================================

================================================

 

Witaj na Forum Klubu Góry-Szlaki.

 

Zapraszamy do wymiany poglądów na naszym Forum, podzielenia się swoimi doświadczeniami i wiedzą, do udziału w konkursach, do organizowania wspólnych wyjazdów w góry i do uczestnictwa w Zjazdach Klubowych.

Zapraszamy tych, którzy z szacunkiem odnoszą się do innych użytkowników, którzy potrafią powstrzymać się od nieuprawnionych ocen, od złośliwości, kpin, a swoje opinie wyrażają w sposób stonowany, odnosząc się do wypowiedzi i argumentów, a nie do ich autorów.

Zależy nam na tym, aby wszyscy czuli się tutaj bezpiecznie, aby także Ci, których pytanie, propozycja, czy problem wielu innym wydadzą się śmieszne, błahe, czy nawet głupie, nie obawiali się wyśmiania i złośliwości, ale otrzymali rzetelną odpowiedź.

Tym chcemy się wyróżniać spośród innych internetowych społeczności.

Z tego też powodu ustaliliśmy poniższe Zasady, które - w naszym przekonaniu - pomogą nam wszystkim tworzyć tutaj przyjazny klimat.

 

ZASADY UŻYTKOWANIA FORUM KLUBU GÓRY-SZLAKI

1. Każdy ma prawo zarejestrować się na Forum po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego. Po potwierdzeniu informacji zwrotnej na podany adres e-mail, może zalogować się na Forum. Pierwsze 3 posty muszą przed publikacją uzyskać akceptację admina lub moderatora.

Po rejestracji prosimy o napisanie kilku słów o sobie w dziale „PRZEDSTAW SIĘ...”. Jest to dobry zwyczaj przyjęty na Forum. Każdej nowej zarejestrowanej osobie nadaje się status: "Turysta". Konto "Turysty" jest kasowane, gdy użytkownik nie zaloguje się ani razu w ciągu 6-ciu miesięcy.

2. Każdy użytkownik Forum ma prawo do swobodnego wyrażania poglądów, lecz bez łamania etykiety, bez agresji słownej, nietolerancji, wulgaryzmów i ubliżania. Szanujemy wzajemnie poglądy religijne, kulturowe i polityczne, nasze Forum nie jest jednak miejscem do rozmów na tematy polityczne i religijne. Na Forum obowiązują takie same zasady etyczno-moralne jak w życiu codziennym. Nie akceptujemy: rasizmu, nacjonalizmu (również regionalnego), uprzedzeń, seksizmu i innych form nietolerancji.

3. W postach użytkownik Forum może załączać zdjęcia. Zalecamy umieszczanie zdjęć na serwerach zewnętrznych i dodawanie ich do postów poprzez znaczniki [img]. Sugerowana (ale nie wymagana) rozdzielczość zdjęć: 800X600 pikseli.

4. W wypowiedziach niedopuszczone jest używanie animowanych obrazków/gifów innych niż dostępne na Forum.

5. Zabronione jest umieszczanie reklam i linków reklamowych w podpisach i treści postów. W razie umieszczenia takich reklam zostaną usunięte przez administratora bez ostrzeżenia.

6. Podpis i avatar użytkownika nie mogą zawierać reklam i odnośników do firmowych stron komercyjnych oraz winny spełniać wymogi wykazane w pkt 2 "ZASAD". Ponadto nie mogą być animowane i dłuższe niż 4 linijki.

7. Administratorzy i moderatorzy Forum Góry-Szlaki nie ponoszą odpowiedzialności za treści wpisów i komentarzy, które są niezależnymi opiniami użytkowników Forum i Serwisu Góry-Szlaki. Użytkownicy Forum i Serwisu Góry-Szlaki umieszczając treści, które są chronione prawami autorskimi, ponoszą wszelką odpowiedzialność za ewentualne ich naruszenie.

8. Autorzy tekstów, zdjęć i filmów video zamieszczanych na Forum zgadzają się na wykorzystanie swoich materiałów przez Klub, oraz przyjmują do wiadomości, że wszelkie treści zamieszczone na Forum mogą być bez zgody autora publikowane na stronie głównej Klubu.

9. Nad poprawnym funkcjonowaniem Forum i przestrzeganiem niniejszych "ZASAD" czuwają moderatorzy. Mają oni możliwość edytowania treści i/lub usuwania postów a także blokowania, odblokowywania, przenoszenia, usuwania i dzielenia tematów na forum, które moderują - bez wymaganej zgody i informowania autora. Edytowanie postu jest sygnowane przez moderatora wpisem "EDIT".

10. W przypadku uporczywego łamania przez użytkownika Forum niniejszych "ZASAD" - szczególnie zapisów zawartych w pkt 2 - administratorzy mogą takiego użytkownika zbanować czasowo lub na stałe, po uprzednich 2 upomnieniach. Użytkowników uprawiających spam administratorzy mogą zbanować po 1 upomnieniu. O tym, który użytkownik jest spamerem decydują administratorzy. W szczególnych wypadkach administratorzy mogą nagrodzić użytkownika Forum pochwałą. Udzielanie pochwał i upomnień leży w wyłącznej dyspozycji administratorów.

Niniejsze zasady użytkowania Forum Klubu Góry-Szlaki obowiązują od 9.02.2017 r.