Informacje ogólne

Grzegorz

Tatry należą do łańcucha górskiego leżącego w Europie Środkowej zwanego Karpatami, a dokładniej umiejscowione są w Karpatach Zachodnich. Jest to ich najwyższe pasmo, z najwyższym szczytem Gerlachem nazywanym też Królem Karpat. Powierzchnia Tatr wynosi 785 km², gdzie ponad 22% leży w granicach Polski, a niecałe 78% po stronie słowackiej.
Dzielimy je na:

Tatry Zachodnie - z najwyższym szczytem Bystra (2248m), a po polskiej stronie Starorobociański Wierch (2176m);

Tatry Wysokie – najwyższy szczyt Gerlach (2655m), a po stronie polskiej Rysy (2499m);

Tatry Bielskie – leżą po stronie słowackiej, najwyższy szczyt Hawrań (2152m).

Podział ten jest uzasadniony budową geologiczną.
Granicą pomiędzy Tatrami Zachodnimi a Wysokimi jest Przełęcz Liliowe. Tatry Bielskie od Wysokich oddziela Przełęcz pod Kopą.
Grań Główna Tatr rozpoczyna się na zachodzie od Huciańskiej Przełęczy (905m), a na wschodzie od Zdziarskiej Przełęczy (1081m).
Tatry objęte są prawną ochroną i znajdują się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowy. W Polsce działa TPN , a na Słowacji TANAP .