Informacje ogólne

Piotrek

Sudety jest to łańcuch górski na obszarze południowo-zachodniej Polski i północnych Czech. Skrawek Sudetów znajduje się w Niemczech – Góry Łużyckie. W Sudetach znajdują się najstarsze góry Europy – Góry Sowie, oraz jedyne w całej Europie góry płytowe – Góry Stołowe. Również pod względem klimatycznym jest to miejsce specyficzne – Karkonosze należą do najbardziej zamglonych i wietrznych gór na naszym kontynencie.

 

Warto przyjechać w Sudety ponieważ jest to miejsce dużych kontrastów, obok siebie współistnieją: piękna dzika przyroda, miasta, wioski, opuszczone sztolnie, kamieniołomy, głębokie doliny i wysokie góry. Występują tu różne typy krajobrazów i formy terenu – strome ściany, skalne urwiska, rozległe kotliny śródgórskie i kopulaste wzniesienia.

 

Ze względu na ukształtowanie powierzchni, a także budowę geologiczną i rzeźbę terenu Sudety dzielimy na cztery makro rejony:

 

· Sudety Zachodnie rozpościerają się po Przełęcz Lubawską dalej podnóżem Lasockiego Grzbietu w Karkonoszach i Rudaw Janowickich do Przełęczy Domanowskiej. Obejmują obszar od Gór Kaczawskich wraz z Podgórzem Kaczawskim do Gór Wałbrzyskich. Następnie ciągną się lewym zachodnim załomem doliny Nysy Szalonej do brzeżnego uskoku Sudeckiego, który odcina je od Przedgórza Sudeckiego. W skład Sudetów Zachodnich wchodzą też Góry Izerskie wraz z Pogórzem Izerskim, Kotlina Jeleniogórska. Najwyższy szczyt to Śnieżka 1602 m n.p.m.

 

· Sudety Środkowe ciągną się od Gór Bystrzyckich do Masywu Śnieżnika , który należy już do Sudetów Wschodnich. Obejmują Rów Górnej Nysy i Kotlinę Kłodzką po Przełęcz Kłodzką. Sięgają także od Gór Bardzkich do Gór Złotych, które to należą już do Sudetów Wschodnich, przy czym od północnego wschodu ogranicza je od Przedgórza Sudeckiego brzeżny uskok Sudecki. W Sudety Środkowe wchodzą też Góry Orlickie, Stołowe, Sowie. Wzgórza Włodzickie i Góry Kamienne. Najwyższy szczyt to Velka Destna 1115 m n.p.m. po Czeskiej stronie w Górach Orlickich, a po polskiej Orlica 1084 m n.p.m. też w Górach Orlickich.

 

· Sudety Wschodnie jest to najbardziej zwarta część bloku sudeckiego. W Polsce leży tylko niewielka, zachodnia część tego regionu, w skład którego wchodzi Masyw Śnieżnika, Góry Bialskie, Złote i fragmentarycznie Góry Opawskie. Natomiast po czeskiej stronie rozciąga się wysoki masyw Wysokiego i Niskiego Jesionika. Najwyższy szczyt to Pradziad 1492 m n.p.m. w Jesionikach, a po polskiej stronie Śnieżnik 1425 m n.p.m. w Masywie Śnieżnika.

 

· Przedgórze Sudeckie oddzielone jest od Sudetów wyraźną krawędzią Sudecką – Sudecki uskok brzeżny. Jest to łagodny teren z różnej wysokości pagórkami, często zajęty pod uprawy rolne, czasami porośnięty drzewami i krzakami. Najwyższym szczytem jest Ślęża 718 m n.p.m.