Schronisko "Jagodna" - Góry Bystrzyckie

Piotrek

 

     Schronisko PTTK "Jagodna" jest położone w Górach Bystrzyckich, na przełęczy Spalona, na wysokości 800 m n.p.m.

     Od połowy XIX wieku istniała na przełęczy gospoda, na miejscu której w 1895 roku wybudowano nowy większy budynek z zabudowaniami gospodarczymi. Ze wzrostem ruchu turystycznego w tym rejonie, gospoda zaczęła pełnić funkcję schroniska. W 1927 roku gospoda zastała zakupiona przez GGV (Glatzer Gebirgsverein – Kłodzkie Towarzystwo Górskie) i po przeprowadzonym gruntownym remoncie w 1933 uruchomiono schronisko „Brandbaude”. W czasie działań wojennych schronisko ucierpiało i dopiero w 1948 zostało ponownie uruchomione. Od tego czasu było kilkakrotnie remontowane.

.

Schronisko PTTK "Jagodna"
Spalona 6
57-500 Bystrzyca Kłodzka
tel. 074 811 98 16